Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng nhẹ trong quý 3

Trong quý 3/2016, tổng giá trị XK đạt 19,5 triệu USD, tăng 2,3%, lũy kế 9 tháng đạt 60,4 triệu USD, tăng 1,8%. XK trong quý 3 đã giảm hơn so với quý 2

xuat khau nhuyen the 2 manh minh hoa

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Việt Nam XK sang 62 thị trường, tăng so với 56 thị trường của cùng kỳ năm 2015. Trong quý 3/2016 các DN đã XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ sang thêm 5 thị trường mới.

Top 9 thị trường chiếm 97,8% tổng giá trị XK. EU, Mỹ và Nhật Bản là 3 thị trường NK hàng đầu nhuyễn thể hai mảnh vỏ từ Việt Nam, chiếm 86,6% tổng giá trị XK. Trong 3 thị trường này chỉ có duy nhất Nhật Bản là giảm NK từ Việt Nam. XK sang Mỹ tăng trưởng mạnh mặc dù XK trong quý 3 vừa có có dấu hiệu sụt giảm XK sang thị trường này.

Trong quý 3/2016, kim ngạch XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam sang Mỹ đạt 1,6 triệu USD, giảm 27,2%, lũy kế 9 tháng đạt 6,3 triệu USD, tăng 29,7%. Mỹ là thị trường NK nhuyễn thể hai mảnh vỏ lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 10,4% tỷ trọng, tăng so với 8,2% tỷ tọng của cùng kỳ năm 2015. Mặc dù trong 9 tháng XK sang Mỹ vẫn tăng trưởng dương nhưng XK sang thị trường này đã có dấu hiệu sụt giảm kể từ cuối quý 2 đến nay. 

Nguồn tin: vasep.com.vn