ROBI-NH

 • Thành phần:

  Trong 1000ml gồm có:

  - MgSO4 (min): 20g; Al2O(min): 40g;K2O (min): 4g; CaO (min): 20g; Na2O (min): 3,5g; Fe2O(min): 5g; (NH2)2CO (min): 10g; P2O(min): 9g; ZnSO(min): 20g; FeSO(min): 20g;

  - Chất mang (CaHPO4) vừa đủ 1000ml;

Điện thoại: 0989.66.44.99 (vui lòng gọi giờ hành chính)

Email: nhathungcompanyltd@gmail.com

Công dụng

Bổ sung các khoáng chất cần thiết giúp phiêu sinh vật phát triển ổn định trong ao nuôi, gây màu nước đẹp và tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.


Sử dụng

- Gây màu nước trước khi thả tôm: 1 lít cho 2000 - 3000 m3

- Xử lý định kỳ trong ao đang có tôm: 1 lít cho 4000 - 5000 m3

Sản phẩm cùng loại

 • OXY ONE

  HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, CẤP CỨU TÔM KÉO ĐÀN, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

 • THIO-MAX

  KHỬ ĐỘC TOÀN DIỆN, KHỬ ĐỘC CHLORINE, XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG

 • DRC

  DIỆT HẾN - CHEM CHÉP TRONG AO NUÔI

 • D.O.C

  DIỆT RONG TẢO, KÝ SINH TRÙNG, ỐC HẾN, CHEM CHÉP, ỐC ĐINH TRONG AO NUÔI

 • PACCODINE 99

  DIỆT KHUẨN AN TOÀN CAO HIỆU QUẢ NHANH

 • SUPER BIO

  KHOÁNG NGỪA CONG THÂN, ĐỤC CƠ

 • EDTA-NH

  HẤP THỤ ĐỘC TỐ - THUỐC TRỪ SÂU - KIM LOẠI NẶNG TỒN LƯU

 • QUICK SHELL

  ĐẶC BIỆT CHO TÔM YẾU ĂN, MỀM VỎ

© 2013 Công ty TNHH Nhật Hùng - TRỤ SỞ CHÍNH: Q34, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 
Email: nhathungcompanyltd@gmail.com - ĐT: 02923.600.131 - 3.737.168 - FAX: 02923.737.167